Press

Pressmeddelande 2019-10-01

Ny bok från Eksjö

Källsprång av Lina Wallinder

En grafisk novell om oro och hopp, med poesi, akvareller och teckningar.

Källsprång är en grafisk novell om hur det känns när oron tar över ens liv. Det är en bildpoetisk skildring där teckningar och akvarellfärger vävs ihop med ett berättarjag som söker efter ett ”du”. I människans innersta rum finns ett svar, en ljuslåga, som trotsigt vägrar att slockna. En slags bilderbok för vuxna.

  • Lina Wallinder (f.1981 i Sandviken) är utbildad barnkulturvetare och har mångårig erfarenhet av skapande i form av både text och bild såväl som musik. Med sitt breda kreativa skapande närmar hon sig de djupa lagren i livet från flera olika angreppsvinklar. Gemensamt för de olika uttrycken är en klangbotten av tro och tillit. Källsprång är hennes debutbok.
  • Lina bor sedan 8 år i Eksjö tillsammans med sin familj. Efter att ha varit hemma med barnen några år började hon arbetet med denna bok:

    ”Jag trodde min första bok skulle bli en bilderbok för barn men när jag började teckna och skriva var det en annan berättelse som växte fram. Jag har själv erfarenhet av att leva med konstant oro och den stress och trötthet det medför. Nu kunde jag kanalisera dessa känslor in i bilder och ord och kanske har jag lyckats göra den tröstebok jag själv skulle behövt när jag inte mådde så bra,” säger Lina Wallinder
  • Denna bok ger hon ut på eget förlag, Aftonsång förlag. Det är ett microförlag och till att börja med kommer Lina bara ge ut sina egna alster. I framtiden kan det dock bli aktuellt att ge ut även andras böcker som ryms inom samma bildpoetiska sfär.
  • Boken är lokalproducerad i Småland. Många böcker som ges ut idag trycks utomlands med långa fraktresor som följd.