Om förlaget

Aftonsång förlag startades hösten 2019 av Lina Wallinder, Eksjö. Det är ett mikroförlag som till en början kommer ge ut Linas egna alster. I framtiden kan det dock bli aktuellt att ge ut även andras böcker som ryms inom liknande sfär.